Par mums

Katram kurš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, likums uzliek par pienākumu kārtot grāmatvedību. Atkarībā no saimnieciskās darbības veida, apgrozījuma un veikto darījumu specifikas, nepieciešams sagatavot un iesniegt dažādas grāmatvedības atskaites, pārskatus, ziņojumus un deklarācijas nodokļu administrācijai – Valsts ieņēmumu dienestam (VID) un citām valsts iestādēm – Centrālai statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai u.c. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma „BILANCE” speciālisti zina kādos termiņos tas ir jāizdara un kas tieši mūsu klientiem ir vajadzīgs.

Mūsu trīs galvenie pamatprincipi:

 • Profesionālisms
 • Konfidencialitāte
 • Elastīgums

Operatīvi sagatavosim nepieciešamos finanšu pārskatus bankām, līzinga kompānijām, kā arī dažādu projektu vajadzībām.

Sakārtosim Jūsu grāmatvedību par iepriekšējiem pārskata periodiem, ja tā nav tikusi kārtota.

Kontakti

Tālrunis: 29209998
E-pasts: info@gpubilance.lv
Adrese: Kr. Barona iela 12 – 18, Sigulda, Siguldas nov., LV–2150

Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums “BILANCE”, SIA

Pakalpojumi

Grāmatvedības uzskaites kārtošana:

 • grāmatvedības politikas (uzskaites metodikas) izstrāde,
 • darījuma dokumentu (pirmdokumentu) pārbaude un iegrāmatošana,
 • budžetā maksājamo nodokļu aprēķināšana,
 • nodokļu deklarāciju un atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID
 • pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite,
 • darba algas aprēķināšana,
 • darba laika uzskaites tabeļu sagatavošana,
 • kases un bankas operācijas,
 • avansu (avansa norēķinu) atskaites,
 • debitoru – kreditoru uzskaite, salīdzināšanas aktu sastādīšana,
 • operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana,
 • gada pārskata sastādīšana,
 • statistikas atskaišu veidošana,
 • u.c. grāmatvedības pakalpojumi.

Personāla lietvedības kārtošana:

 • rīkojumi par pieņemšanu darbā / atbrīvošanu,
 • rīkojumi par atvaļinājumiem,
 • rīkojumu reģistrs,
 • darba līgumu sastādīšana,
 • darba līgumu reģistrs,
 • darbinieka personas lietas noformēšana.

Klienta interešu pārstāvība valsts ieņēmumu dienestā